info text
  • Bejelentkezés
  • Bejelentkezés
KezdőlapA Tescoma klub általános szabályai

A Tescoma klub általános szabályai

I. TESCOMA klub

A TESCOMA klub (továbbiakban mint ,,TESCOMA klub“ vagy ,,klub“) egy hűségprogram, amelyet a Tescoma Kft., székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., cégjegyzék szám: 01-09-356626, adó szám: 26184656-2-43, email: tescoma@tescoma.hu,  telefonszám: +36 30 723 1367, (továbbiakban mint „üzemeltető“) üzemeltet a vásárlók számára. A TESCOMA klubban lévő tagság jelen Általános szabályok értelmében lehetőséget kínál tagjainak a felkínált díjazások és kedvezmények közüli választásra.
A TESCOMA klub Általános szabályai (továbbiakban mint ,,Szabályok“) meghatározzák a TESCOMA klub működésével és a benne történő részvétellel kapcsolatos jogokat és kötelességeket. 

II. TESCOMA klubtagsága TESCOMA klubtag azonosítása

TESCOMA klubtag csak 18 év feletti, Magyarországi levelezési címmel és a TESCOMA klub hűségprogramba történő érvényes regisztrációval rendelkező fizikai személy lehet, amennyiben megfelel a továbbiakban feltüntetett TESCOMA klubtagság feltételeinek.
A TESCOMA klubba történő érvényes regisztráció a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok teljes és valós kitöltését jelenti. A TESCOMA klubtagság feltétele a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezés a TESCOMA klub hűségprogramba történő bejelentkezés céljából, valamint a kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalhoz való hozzájárulás, beleértve a profilalkotást is.
A TESCOMA klubba történő regisztrációval a jelentkező megerősíti, hogy ismertetve volt a TESCOMA klub általános szabályaival, valamint megértette és elfogadja azokat.

A TESCOMA klubba történő regisztráció a következőképp kivitelezhető:

a) online:
A www.tescoma.hu weboldalon keresztül vagy a www.tescoma.hu weboldalon működtetett webáruházon keresztül (továbbiakban mint „TESCOMA Márka webáruház“):

A sikeres regisztráció után az ügyfél megkapja a visszaigazoló emailt, amelyen keresztül be tud jelentkezni a TESCOMA Márka webáruház ügyfélfiókba és a www.tescomaklub.hu oldalon lévő ügyfélfiókba. Az így regisztrált ügyfél elektronikus kártyát is létrehozhat, amely helyettesíti a sikeres regisztráció után kiadott műanyag kártyát, amelynek célja a TESCOMA klubtag azonosítása a TESCOMA márkaboltokban;

vagy

b) személyesen az egyes TESCOMA márkaboltokban, amelyek aktuális listája a www.tescoma.hu/boltok weboldalon található.

A TESCOMA klub hűségprogramba történő jelentkezés kitöltése után az ügyfél műanyag TESCOMA klubkártyát kap. Ezzel a kártyával tudja azonosítani magát minden vásárlás során a TESCOMA márkaboltban. A TESCOMA klub/webáruház ügyfélfiókjának bejelentkezési adatai utólagosan kerülnek kézbesítésre emailben.

A TESCOMA klubtagság a www.tescomaklub.hu weboldalon történő online regisztráció befejezésének pillanatában, vagy a TESCOMA Márka webáruházban történő regisztráció pillanatában, vagy az emailben elküldött regisztrációról szóló igazolás kézbesítésekor jön létre, abban az esetben, ha a regisztráció a TESCOMA márkaboltban jött létre a TESCOMA klub hűségprogramba történő jelentkezés segítségével. 

A TESCOMA klubtag köteles benyújtott adatait késedelem nélkül aktualizálni, mindezt elektronikus úton a www.tescomaklub.hu oldalon vagy a TESCOMA Márka webáruházban a www.webaruhaz.tescoma.hu weboldalon.

Az ügyfél többszörös TESCOMA klub hűségprogram tagsága nem lehetséges.

III. TESCOMA klubkártya

Az üzemeltető minden TESCOMA klubtag számára kártyát állít ki (továbbiakban csak "klubkártya"), amely lehet műanyag kártya formában vagy elektronikus kártya formában. A klubkártya arra szolgál, hogy az ügyfél igazolni tudja TESCOMA klubtagságát, illetve hogy nyilvántartsa vásárlásait a felkínált kedvezmények megszerzése érdekében.

A TESCOMA klubtag köteles jelen általános feltételekkel, törvénnyel és a jó erkölccsel összhangban használni az klubkártyát. A klubkártya olyan használata, amely kárt okozhat az üzemeltetőnek vagy egy harmadik személynek, tilos.

A TESCOMA klubtag köteles az klubkártyát védeni a megsemmisüléssel, elvesztéssel vagy eltulajdonítással szemben. Jelen általános feltételekkel ellentétes használatból adódó esetleges károkért a TESCOMA klubtag felelős.

A klubkártya a TESCOMA klubtagság ideje alatt érvényes.

A tag köteles a kártya elvesztése vagy meghibásodása esetén késedelem nélkül jelenteni azt az üzemeltetőnek. Ezután az üzemeltető kiállít egy pót klubkártyát az ügyfél számára, amelyre az elvesztés vagy meghibásodás jelentésétől számított 30 napos határidőn belül átkerül az összes pont, amely az ügyfél eredeti kártyáján volt.

IV. TESCOMA klub kedvezményei

A TESCOMA klubtagsággal járó kedvezmények a következők: 

- klubpontok,
- klub árak,
- a nem használt termék cseréje eredeti csomagolásban 14 napig (csak a TESCOMA márkaboltokban történő vásárlásra érvényes),
- további, az üzemeltető által nyújtott kedvezmények.

Jóváírandó klubpontok időszakos emelése a különleges akció időtartama során:

A 2023.08.21.-27. közötti vásárlások esetében, rendkívüli akció keretein belül, a jóváírt klubpontok a nyugtán/számlán feltüntetett vásárlási érték 15%-át teszik ki (az általánosan jóváírt 3% helyett). Amennyiben a vásárlási érték 15%-a tört szám, a jóváírt pontok száma felfelé kerekítődik a legközelebbi egész szám értékére. A Tescoma webáruházában történő árufoglalás nem számít vásárlásnak. A rendkívüli akcióban való részvétel feltétele, hogy a lefoglalt áru az akció időtartama alatt kerüljön kifizetésre és felvételre.

A kedvezmények aktuális és teljes listája, ahogy az egyes kedvezmények kihasználásának és nyújtásának aktuális feltételei a www.tescoma.hu/a tescoma klub általános szabályainak feltételei (továbbiakban csak „Feltételek“) oldalon vannak feltüntetve. Ezek a feltételek jelen Szabályok részét képezik. Az üzemeltető jogosult a feltüntetett Feltételeket akármikor aktualizálni vagy megváltoztatni.

V. A TESCOMA klubtagság megszűnése

A TESCOMA klubtagság a következő esetekben szűnik meg:

a) a klubtag kérésére;
b) a klubtag visszavonja beleegyezését a személyes adatainak feldolgozását illetően, és/vagy visszavonja belegyezését az üzleti értesítések küldését illetően, és/vagy visszavonja beleegyezését a kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalhoz, beleértve a profilalkotást is;
c) az üzemeltető döntéséből kifolyólag, aki fenntartja a tag klubtagságának megszüntetésére vonatkozó jogát (és ezt költség- vagy kártérítés nélkül, amely a tagság megszűnésével keletkezhetett a klubtagnak)a következő okokból:
- a klubtag szándékosan rossz adatokat tüntetett fel a TESCOMA klubba történő regisztráció vagy az adatok változtatása során,
- a klubtag visszaélt a TESCOMA klubtagságból adódó kedvezményekkel, vagy más, jelen Szabályokkal vagy a jó erkölccsel ellentétes ügyletekbe kezdett,
- a klubtag nem vitt végbe semmilyen vásárlást a kártyájára (ill.regisztrációjára) 24 hónapon keresztül,
- a klubtag regisztráció során feltüntetett vagy a későbbiekben megadott email címe nem működik (a klubtaggal nem lehet kapcsolatot felvenni);
d) más okokból, az általánosan kötelező előírásokból kifolyólag (főleg a klubtag halála esetén).

A tagság bármely okból kifolyólagos megszűnésével a klubtag minden, a TESCOMA klubon belüli kedvezmény igénybevételének jogát elveszti, beleértve az eddig összegyűjtött pontok felhasználását is, illetve elveszíti a tagságával kapcsolatosan eddig nem benyújtott kedvezmények vagy díjazások benyújtásának jogát.

VI. Általános rendelkezések

A TESCOMA klubtagság nem átruházható.
A TESCOMA klubtagság ingyenes.
A klubbal kapcsolatos minden dokumentáció és a klubtagokkal történő kommunikáció magyar nyelven történik.

VII. Személyes adatok védelme

A TESCOMA klub tagjai személyes adatainak feldolgozásáról szóló részletek „Adatvédelmi szabályzat“ című dokumentumban találhatók, amely www.tescomaklub.hu oldalon elérhető.

VIII. Záró rendelkezések

Minden a TESCOMA klub keretein belül nyújtott kedvezmény jogilag nem behajtható.
Az üzemeltető minden a TESCOMA klubhoz és a benne lévő tagsághoz fűződő vitában saját meggyőződése szerint dönt.
Az üzemeltető fenntartja jelen Szabályok változtatására vagy módosítására való jogát.
Az üzemeltető A TESCOMA klub hűségprogramot hosszútávú céllal hozta létre, ennek ellenére fenntartja a TESCOMA klubbal összefüggő tevékenység befejezésének jogát, és ezt indok megadása és térítés megállapítása nélkül. 

Jelen Szabályok 2021. áprílis 1.-jétől érvényesek.