info text
 • Bejelentkezés
 • Bejelentkezés
KezdőlapÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

a https://www.tescoma.hu/ weboldal használatához

Hatályos: 2021.08.18. napjától

 Tájékoztatjuk, hogy a https://tescoma.hu/ domain alatt működő webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja!

A Webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: TESCOMA) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A TESCOMA-nak az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Tartalom, fejezetek:

1. Általános rendelkezések
2. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte
3. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság
4. A vásárlástól való elállás joga
5. A felelősség korlátozása
6. Hírlevél
7. Szerzői jog
8. Közösségi média
9. Panaszügyintézés
10. Egyebek

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen felhasználási és általános szerződési feltételek a Webáruházban történő termék rendelésre és a szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak.

1.2.  A TESCOMA cégadatai és elérhetőségei az alábbiak
Cégnév: Tescoma Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím, ügyfélszolgálat, személyes átvétel és ügyintézés: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3. 1. em. 209.
E-mail: webaruhaz@tescoma.hu

Telefon: +36 80 980 069
Cégjegyzékszám: 01-09-356626
Nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26184656-2-43
Szerződés nyelve: magyar, a szerződést a TESCOMA iktatja

1.3. A TESCOMA tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Tescoma s.r.o.,
Elérhetőség: tescoma@tescoma.cz
Székhely: U Tescomy 241, 76001 Zlín, CZ.

1.4. A Webáruház megtekintésével, a vásárlással, illetve a szolgáltatások igénybevételével (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a TESCOMA és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója (a továbbiakban: Vásárló) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.5. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokat a TESCOMA csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

2. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Vásárló, mint vevő és a TESCOMA, mint eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Webáruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Webáruház a „Megrendelés visszaigazolása” tárgyú e-mailben fogadja el a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A szerződés a ”visszaigazoló  e-mail” kézhezvételekor jön létre. Ezen e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők között kötött szerződés” jön létre a Vásárló (mint vevő) és a TESCOMA között.

2.3. A megrendeléseket a Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek a Ptk., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendeléséről a megrendelés azonosítójának ismeretében a TESCOMA másolatot küld elektronikus formában.

2.4. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek megállapodnak, hogy a TESCOMA, valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli nyilatkozattételként fogadják el.

2.5. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a TESCOMA és a Vásárló között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti tartós adathordozón tett megerősítés követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg! Kérdése esetén lépjen kapcsolatba a TESCOMA-val!

2.6. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést a TESCOMA csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul és helyesen kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

2.7. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a megrendelő adatlapok kitöltésekor, a megrendelés leadását követően pedig a TESCOMA részére küldött e-mailben van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a fentiekben megjelölt email címen. A regisztrált Vásárló a regisztrációnál megadott adatait is tudja módosítani a profiljában az „Adatmódosítás” funkció alatt.

2.8. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán vagy annak előnézetében a „Vásárlás” funkcióra kattintva tudja a vásárló az egyes termékeket megrendelni. A termék mennyisége a Kosáron belül módosítható, törölhető. A vásárlás befejezése után a „A kosárba” nevű gombra kattintva juthat el a kosárhoz. A Kosár oldalon látszanak a megvásárolni kívánt termékek. A „+” (plusz) és a „-” (mínusz) gombokra kattintva a termék mennyisége módosítható. A „Törlés” gombra kattintva a termék eltávolítható a kosárból. Ha a Vásárlónak már van pontja, akkor a pontbeváltás résznél beválthatja az aktív pontjait. Amennyiben Vásárlónak van kuponja, azt beválthatja. A kupon és a pontbeváltás egy megrendelésnél, egyszerre is beváltható.

2.9. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel, így előfordulhat, hogy az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.10. Az oldalon feltüntettet árakat további áfa nem terheli (az Eladó a bruttó árat tünteti fel), kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

2.11. A Webáruházban szereplő termékképek tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

2.12. A TESCOMA a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

2.13. A Vásárló köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

2.14. A TESCOMA fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket ne fogadjon el, ebben az esetben nem jön létre szerződés a Felek között. A TESCOMA továbbá jogosult indoklás nélkül elállni a szerződésektől, ebben az esetben a már megfizetett vételárat haladéktalanul visszafizeti a Vásárló részére.

2.15. Fizetési módok. A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:

 • Utánvéttel futárnak fizetve;
 • Átutalással vagy banki befizetéssel;
 • Barion, Paypal vagy PayU bankkártyás fizetéssel.
 • Ajándékkártyával. Az ajándékkártya pénzre semmilyen formában nem váltható.

2.16. Átvételi módok

2.16.1. A TESCOMA a megrendelt termékeket a Vásárló választása szerint futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy csomagátvételi pontra vagy a Vásárló személyesen is átveheti azt az üzletben.

2.16.2. A TESCOMA a megrendelést követő 48 órán belül készíti össze a termékeket. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha ezen szokásos szállítási idő nem tartható a futárszolgálat késedelme miatt. Az esetleges késedelem esetén a TESCOMA törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.

2.16.3. A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

2.16.4. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

2.16.5. Amennyiben a Vásárló az üzletben történő személyes átvételt választja, úgy a TESCOMA … munkanapig foglalja az árut Vásárló részére a kiválasztott üzletben. Az üzletben történő foglalás esetén az adásvételi szerződés az üzletben történő megvásárlással jön létre üzlethelyiségen belül kötött szerződésként, a foglalás Vásárló és TESCOMA részére egyéb szerződéses kötelezettséget nem keletkeztet. Amennyiben a Vásárló nem veszi át a termékeket határidőn belül, úgy a TESCOMA törli a foglalást. Ebben az esetben előre fizetésre nincs lehetőség.

3. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság

3.1. Jótállás:

3.1.1. A Vásárlót a TESCOMA hibás teljesítése esetén az adott terméknél garanciaként feltüntetett időtartamra jótállás illeti meg.

3.1.2. A Vásárló a jótállás alapján a kellékszavatosság szabályainak megfelelően érvényesítheti igényeit azzal, hogy hibás termék esetén TESCOMA minden esetben vállalja a hibás termék javítását vagy kicserélését.

3.1.3. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy őt az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerinti jótállás illeti meg annyiban, amennyiben a TESCOMA nem vállal a Vásárlóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket, kizárólag a rendeletben foglalt termékek vonatkozásában. A TESCOMA által forgalmazott ilyen termékek különösen: háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett; villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett; gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás időtartama: a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év; b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év; c) 250 000 forint eladási ár felett három év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét az alábbiak szerint érvényesítheti:

Amennyiben a Vásárló a terméket a Webáruházon keresztül vásárolja meg, a hibás terméket TESCOMA székhelyére (1115 Budapest, Keveháza utca 1-3, 1. emelet 209.) kell visszaküldenie, a hibás termék személyes átadásra nincs lehetőség.
Amennyiben a Vásárló valamely üzletben vásárolta meg a terméket oly módon, hogy a Webáruházon keresztül foglalta le, a hibás terméket az adott üzletben adhatja át személyesen.

TESCOMA kizárólag a hibás termék fentiek szerinti visszaérkezését követően fizeti meg a Vásárló részére - elállás esetén - a visszaküldés költségét és a termék vételárát.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

3.1.4. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

3.2. Fogyasztókra irányadó kellékszavatossági szabályok:

3.2.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával? A Vásárló a TESCOMA hibás teljesítése esetén a TESCOMA-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A hibás terméket a vásárló Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a TESCOMA székhelyére (1115 Budapest, Keveháza utca 1-3, 1. emelet 209.) köteles eljuttatni, illetve üzletben történő vásárlás esetén – Webáruházon keresztül történő foglalás esetén is – a vásárlás helye szerinti üzletbe köteles vagy személyesen köteles eljuttatni. A szavatossági igény a TESCOMA-val szemben érvényesíthető.

3.2.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján? A vásárló - kérhet kijavítást vagy kicserélést. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását a vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TESCOMA adott okot.

3.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét? A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vásárló köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TESCOMA nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.2.4. Vásárló a TESCOMA ügyfélszolgálatával köteles felvenni a kapcsolatot, ezt követően a hibás terméket a vásárló Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a TESCOMA székhelyére (1115 Budapest, Keveháza utca 1-3, 1. emelet 209.) köteles eljuttatni. A TESCOMA által küldött futárszolgálat igénybevétele esetén a Felek egyeztetik a visszajuttatás feltételeit és a TESCOMA viseli annak költségeit. Üzletben történő vásárlás esetén – Webáruházon keresztül történő foglalás esetén is – a Vásárló a vásárlás helye szerinti üzletbe köteles eljuttatni a terméket.

3.3. Termékszavatosság

3.3.1. A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – a fenti kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3.3.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultsága elvész.

3.3.3. Termékszavatossági igény kizárólag a TESCOMA-val szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

3.3.4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

3.3.5. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

3.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság alapján megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.5. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem téríti vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

4. A vásárlástól való elállás joga

4.1. A Webáruház fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni.

4.2. Nem gyakorolhatja az elállási jogát a Vásárló a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

4.3. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás az itt megjelölt feltételekkel gyakorolható.

4.4. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza TESCOMA-hoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a TESCOMA nem vesz át.

4.5. A TESCOMA kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt és tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő visszaszolgáltatásából eredő kárai megtérítését.

4.6. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be.

4.7. Az idézett jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

4.8. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségeit az Eladót terheli, előzetes egyeztetést követően futárt küldünk Önhöz, aki díjmentesen átveszi és kézbesíti nekünk a visszaküldeni kívánt terméket. A Vásárló a terméket az elállásra vonatkozó jognyilatkozata közlését követő 14 napon belül köteles visszajuttatni a TESCOMA-nak, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni.

4.9. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha felszámításra került) legkésőbb a termék TESCOMA-hoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza. Az összeg visszautalása ugyanarra bankkártyára vagy számlára történik, ahonnan a kifizetés megtörtént. Utánvétes vásárlás esetén a vásárló által megadott bankszámlára utaljuk vissza az összeget. A visszatérítés vonatkozik a termék Vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a Vásárló nem élt elállási jogával. TESCOMA a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja.

4.10. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a Vásárlót terhelik. Amennyiben a Vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát vagy elállási jogot a fent meghatározott okokból nem közölhet, úgy a TESCOMA a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

4.11. Amennyiben egy megrendelés több tételre vonatkozott és az elállás nem terjed ki valamennyi termékre, úgy a TESCOMA nem téríti vissza a kiszállítás díját.

4.12. Amennyiben a megrendelés részben vagy egészében ajándékkártyával került kifizetésre, úgy a TESCOMA az összeg visszautalása helyett elsődlegesen legfeljebb a felhasznált ajándékkártya értékéig ajándékkártyát ad vissza a Vásárlónak és az afölötti részt fizeti csak vissza átutalás útján.

4.13. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

5. A felelősség korlátozása

5.1. A Webáruházban előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért a TESCOMA nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon.

5.2. Az egyes termékek színeit a felhasználó számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért a TESCOMA felelősséget nem vállal.

5.3. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

5.4. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

• Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

5.5. A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

5.6. Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A TESCOMA ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Hírlevél

6.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során a TESCOMA hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a TESCOMA által meghatározott időközönként.

6.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

7. Szerzői jog

7.1. A Webáruházban található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat a TESCOMA fenntartja. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

7.2. A TESCOMA fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A TESCOMA nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy Vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

7.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy a TESCOMA-t ért érdeksérelem esetén a TESCOMA jogosult a Vásárló regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a TESCOMA nem köteles értesíteni a Vásárlót.

7.4. A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

7.5. Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

8. Közösségi média

8.1. A TESCOMA közösségi média felületein a Vásárló köteles tartózkodni mindennemű olyan cselekménytől vagy magatartástól, amely jogellenes, bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, más Vásárlók, a TESCOMA vagy egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, vulgáris, illetlen, gyalázkodó, erőszakos, tiltott reklámot tartalmaz, megtévesztő, jóerkölcsbe ütköző, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz, különösen az ilyen tartalom vagy anyag Webáruházra vagy közösségi médiába történő feltöltésétől vagy továbbításától, erre vonatkozó ajánlat megtételétől vagy annak elfogadásától.

8.2. A TESCOMA nem ellenőrzi az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt és tartalmat, továbbá nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A TESCOMA nem vállal felelősséget a más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért. Amint a TESCOMA (pl. bejelentés alapján) a fentiek ellenére mégis tudomást szerez az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti vagy a jelen ÁSZF-be ütközik, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.

8.3. Egyebekben az egyes közösségi média felületek vonatkozásában azok felhasználási feltételei az irányadóak.

9. Panaszügyintézés

9.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.

9.2. A Vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Webáruház elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

9.3. A TESCOMA a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a TESCOMA a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

9.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a TESCOMA – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a TESCOMA egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a TESCOMA csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a TESCOMA indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A TESCOMA által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.

9.5. Jogorvoslat: Fogyasztó jogosult továbbá békéltető testülethez fordulni. A TESCOMA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Békéltető Testület (székhely, ügyintézés helyszíne: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; telefon: +36 (1) 488 21 31; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

10. Egyebek

10.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.

10.2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

10.3. A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.


Űrlap letöltése